FIT-OUT (realizacja oraz aranżacja przestrzeni biurowej)

OPRACOWYWANIE STANDARDÓW PLACÓWEK BIUROWYCH


W celu przedstawienia większej ilości informacji proponujemy pobranie briefu (tutaj).

Pobierz brief, wypełnij i wyślij na adres: info@godmann.pl

Skontaktujemy się z Tobą.

 

PROCES PROJEKTOWY:

 

KONCEPT:

 • rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klienta.
 • koncept miejsca - opracowywanie konceptu i marki miejsca - wyjściowej inspiracji dla jego powstania, grupy odbiorców, strategii i sposobu funkcjonowania, charakterystycznych cech, wyróżniających elementów, języka komunikacji oraz rodzaju oferty i asortymentu.
 • nazwa miejsca.
 • benchmarking - analiza najlepszych przykładów podobnych miejsc wyróżniających się w swojej kategorii.
 • service standard - opracowanie standardów dla obsługi/personelu - sposobu zachowania, wyglądu uniformów, procedur obsługi i metod reakcji.
 • audyt funkcjonowania i spójności miejsca - opracowanie listy wskazań poprawiających standard obsługi i oferty funkcjonującego już lokalu.

ARCHITEKTURA:

 • projekt funkcjonalny - projekt funkcjonalno-przestrzenny służący zbadaniu potencjału rozważanych lokalizacji.
 • projekt koncepcyjny wnętrza - projekty funkcjonalno-przestrzenne z propozycjami rozwiązań stylistycznych i materiałowych oraz wstępnym doborem wyposażenia.
 • projekt wykonawczy - kompleksowe projekty rozwiązań przestrzennych, funkcjonalnych i estetycznych wraz z doborem materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia.
 • projekt architektoniczno-branżowy - projekty budowlane oraz wykonawcze z wymaganymi uzgodnieniami i uzyskaniem koniecznych pozwoleń.
 • projekty zmiany sposobu użytkowania - indywidualnych lokali lub całych budynków.
 • nadzory autorskie - pełnione w takcie całego procesu inwestycyjnego.

IDENTYFIKACJA

 • key visual project - opracowanie charakterystycznego motywu graficznego do stosowania w elementach identyfikacji wizualnej.
 • projekt elementów identyfikacji wizualnej - wizytówki, ulotki, foldery, etykiety, zaproszenia, karty menu, karty klubowe, plakaty, szyldy, neony, bannery, oznakowanie pojazdów.
 • projekt elementów informacji wizualnej we wnętrzach.